trees

Uppnådda 

försäljningsmål 

kvartal 2 

person

+16%

Anna

försäljning

Antal genomförda  

kundbesök

person

+6%

Anders

försäljning

platform 

FÖR 

ANSTÄLLDA 

REALISERA DINA AFFÄRSMÅL GENOM MULTIDIMENSIONELL PSYKOLOGISK MOTIVERING

trees

Johan

marknadsföring

person

+36%

Återkoppling 

genomförd

Ökat

teamengagemang

Lisa

HR

person

+9%

Diagram

En smart

lösning

Grow Uperion är en lösning på komplexa problem i organisationer där huvudsakliga orsaken är lågt medarbetarengagemang.

Enligt forskning, från bl.a. McKinsey, Gallup och forskare från Harvard och Purdue University, är det inte pengar som motiverar mest. Det som motiverar mest, är det som oftast försummas i organisationer. En känsla av socialt stöd, regelbunden, nästan vardaglig uppskattning eller beröm är en mycket mer hållbar och effektiv valuta.

Metodik

Grow Uperion är ett enkelt koncept som kombinerar många olika metoder, verktyg och forskning inom affärspsykologi, antropologi och socialtekniska mekanismer.

publicering av framgångar på mikro- och makroskala
minimering av sisyfos faktorn
kunskaps-mikropiller
realistiska KPI: er
motiverande trattar
samarbete, inte konkurrens
motivations-psykologi
Enkel, tydlig visualisering

Fråga oss vilka metoder du skulle kunna välja, och låt oss räkna på ditt projekt

Vilka utmaningar

stöder den?

Feature icon

Individuella utmaningar för varje organisation

Tack vare den flexibla anpassningen av psykologisk mekanik

Feature icon

Förespråkande av anställda

Implementering av företagets varumärke och värdegrunder

Feature icon

Forma återkopplingskulturen

Att lära sig feedback och implementera kunskap i praktiken

Feature icon

Snabbare implementering av förändringar

En känsla av syfte, samarbete och teammotivation

Feature icon

Bättre hantering av lednings- och HR-analyser

Datavisualisering underlättar deras förståelse

Feature icon

Minska personalomsättningen

Effektiv inskolning och hantering av medarbetarnas förväntningar

Feature icon

Snabb och effektiv träning

Plattformen som ett gamification-overlay på icke-engagerande, formfientligt pedagogiskt innehåll

Feature icon

Förverkligande av svåra affärsmål

Dela upp målet i etapper, visualisera framgångar och engagemang

Låt oss tillsammans börja stödja dina anställdas utmaningar!

Hur

fungerar det?

Enkel och universell symbolik för ett växande objekt, till exempel ett träd.

Varje medarbetare har sitt eget prestationsträd. Välj regler, faktorer och KPI: er som påverkar hans eller hennes tillstånd.

Feature icon

Trädtillväxt

Trädet växer eller vissnar beroende på medarbetarens agerande.

Feature icon

Tillväxt

Genom att utöka kompetenser eller utföra ytterligare uppgifter

Feature icon

Frukt

Efter implementeringen av utvalda KPI: er

Feature icon

Livslängd

Efter att tidsfristen har överskridits (eller på annat sätt försummats) kan trädet vissna.

tree

Varför är det 

effektivt?

1
Kontaktanpassning: intelligenta scenarier för varje anställd som i rätt ögonblick använder stimulerande kanaler och meddelanden
2
Ger en känsla av mening, erkännande och socialt stöd - även en liten framgång syns omedelbart
3
Möjligheten att snabbt förbättra sina resultat - framgång är till hands
4
Berättande form - den mänskliga hjärnan älskar historier
5
Det tar lite tid och förvandlar plikt till underhållning
6
Lätt, vänlig form och hårda mål uppdelade i små etapper
7
Ger möjlighet till frekvent återkoppling

Varför är det 

värt det?

Företag med engagerade medarbetare uppnår en försäljningsökning på 37% och en produktivitetsökning på 31% .

Shawn Achor, "The Happiness Advantage"

Fler och mer:

 • Synliga effekter omedelbart
 • Talanger i laget
 • Öppna och konstruktiva återkopplingar
 • Uppnådda mål
 • Förvärvad kunskap
 • Motivation för att uppnå gemensamma mål
 • Förstå EVP

Färre:

 • Orealiserade mål
 • Risk för missade, långsiktiga projekt
 • Missade utgifter
 • Problem och konflikter
 • Utgifter för ekonomiska belöningar
 • Personalomsättning, särskilt talanger
Feature icon

Integration med andra system

Grow Uperion ersätter inte andra HR- eller försäljningsplattformar

Feature icon

Flexibilitet

Anpassning av regler, motivatorer och visualiseringar till en viss bransch eller ett företag

Feature icon

Skalbarhet

Från 10 till 1000+ anställda

Feature icon

Data från flera källor

Verifiera och visualisera flera KPI samtidigt

Kundreferenser

organization-logo
backgorund

Anställda från sju Unilever-marknader var tvungna att lära sig ytterligare kunskap, inte relaterad till sina dagliga uppgifter. Arbetet med eget team under lång tid gav effekten i form av cirka 20% av medarbetarnas engagemang och deras deltagande i utbildningen. Efter att ha implementerat metoden och Grow Uperion-plattformen slutförde 85% av de registrerade användarna hela träningen inom den angivna tiden, absorberade specifikt innehåll och hade kul samtidigt

Grow Uperion är ett mycket intressant koncept främst på grund av plattformens självbetjäning. Engagerande mekanism är så effektiva att anställda själva använder plattformen, uppnår sina mål och motiverar sig själva att göra det även inom bredare strukturer - team, länder och regioner.

author-avatar

Maciej Lasoń

kommunikationschef Östeuropa, Unilever

organization-logo
backgorund
organization-logo
backgorund

Försäljningsavdelningen behövde uppmuntra sina säljare att utöka intresseområden utöver det som genererade de största bonusarna. Genomförandet av Grow Uperion, åtföljd av ett lämplig och glad kommunikation, resulterade i det faktum att över hälften av säljarna realiserade kvartalsmål under 6 veckor, och det var under semester tider.

En mycket tydlig och engagerande form har kombinerats med realistiska KPI: er. Man lyckades få in flera nivåer för att motivera säljare och deras chefer, - både individuellt och som ett team.

organization-logo
backgorund
trees
person

Medarbetare

i ditt företag

Låt oss hitta Uperiony 

i ditt team?

trees

Medarbetare

i ditt företag

person