GRYWALIZACJA W SZKOŁACH

Zdalnie do celu i z większym zaangażowaniem

Grow Uperion jest prostą platformą motywacyjną opartą na mechanizmie grywalizacji, która pozytywnie dopinguje uczniów do wykonywania codziennych obowiązków związanych ze zdalną nauką.

Motywujemy 

uczniów do:

 • Obecności na zdalnych lekcjach 
 • Aktywność na nich
 • Rozwiązywania zadań i testów przygotowanych przez nauczyciela
 • Planowania dnia i dzielenia na pracę i odpoczynek
CompanyCompanyCompany

Dzięki integracji z oprogramowaniem TEAMS, będącego częścią Office 365 dla Edukacji, platforma Grow Uperion w sposób automatyczny mierzy aktywność uczniów w zakresie uczestnictwa w zajęciach.  Rolą nauczyciela jest przyznawanie uczniom punktów za wykonanie zadania. 

group

Jak to działa?

 • W ramach własnego konta szkolnego na platformie Microsoft uczeń ma dostęp do własnego drzewka zaangażowania 
 • Frekwencja, aktywność i punkty z zadań i sprawdzianów powodują wzrost drzewka 
 • Drzewko rośnie od ziarenka, potem jest sadzonką, którą trzeba ukorzenić, a na końcu owocuje
 • Brak aktywności, opóźnione zadanie, brak logowania może powodować, że drzewko nie rośnie bądź usycha.

Jakie to daje korzyści?

Benefit group

Uczeń

 • Prosta kolorowa wizualizacja postępu
 • Wspólne klasowe misje 
 • Upublicznienie sukcesów 
 • Pomoc w ustalaniu priorytetów
 • Jasny system nagród  
Benefit group

Rodzice

 • Odciążenie z obowiązków 
 • Pomoc w motywacji dzieci  do nauki 
 • Pomoc w ustalaniu dzieciom  planu dnia
 • Zachęta do systematyczności  u dzieci 
 • Równowaga pomiędzy nauką  a zabawą 
Benefit group

Nauczyciel

 • Pomoc w utrzymaniu dyscypliny
 • Pomoc w motywacji uczniów 
 • Szybka ocena zaangażowania uczniów na tle klasy 

Video

Tworzenie zespołów
Materiał przedstawia polecany przez GrowUperion sposób zakładania i zarządzania zespołami klasowymi w aplikacji Microsoft Teams. Pokazujemy jak stworzyć zamknięty zespół dla danej klasy oraz zespoły otwarte dla np. grup świetlicowych i bilbiotecznych. Dowiedzą się też Państwo jak tworzyć i zarządzać kanałami informacyjnymi. Wszystkie funkcjonalności pokazujemy zarówno z perspektywy nauczyciela jak i uczniów.
Tworzenie spotkań
W filmie pokazujemy cały proces prowadzenia lekcji na żywo w aplikacji Microsoft Teams. Zobaczycie Państwo jak utworzyć i skonfigurować spotkanie oraz przydzielić sobie i uczniom odpowiednie role. Jest to niezbędne, by zajęcia odbywały się w pozytywnej i bezpiecznej atmosferze pracy. Omawiamy również aspekty udostępniania podopiecznym treści z własnego komputera oraz odpowiadamy na często pojawiające się pytania nauczycieli.
Tworzenie testów
Sprawdzenie uzyskanej wiedzy jest niezbędnym elementem procesu nauczania. Dlatego funkcjonalność tworzenia i sprawdzania testów w Microsoft Teams omówiona jest w osobnym filmie. Pokażemy cały proces zarządzania sprawdzaniem - od tworzenia formularza testowego, przez ocenianie i przesyłanie ich z powrotem do ucznia. Po raz kolejny cały proces zobaczą Państwo z obu perspektyw - ucznia i nauczyciela.
Praca codzienna
Platforma Microsoft Teams zawiera w sobie szereg narzędzi usprawniających prowadzenie e-nauki w szkole. W tym materiale pokazujemy Państwu kilka kluczowych - przesyłanie i używanie plików w chmurze OneDrive, korzystanie z notesu zajęć w pracy codziennej i w zadaniach sprawdzających oraz samo tworzenie i ocenianie zadań. Jak we wszystkich poprzednich materiałach, odnosimy się też do Państwa pytań.

FAQ

KONTAKT

Wypełnij formularz