INFORMACJE

DLA INWESTORÓW

Aktualności

File icon

22.11.2022

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

File icon

22.11.2022

Zawiadomienie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

File icon

14.09.2022

Zawiadomienie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

File icon

07.09.2021

Zawiadomienie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

File icon

20.12.2020

Statut spółki

File icon

02.12.2020

Wezwanie do dematerializacji akcji

File icon

13.11.2020

Wezwanie do dematerializacji akcji

File icon

29.10.2020

Wezwanie do dematerializacji akcji

File icon

30.09.2020

Wezwanie do dematerializacji akcji