trees

Wykonanie celu 

sprzedaży Q2 

person

+16%

Anna

sprzedaż

Ilość odwiedzonych 

klientów 

person

+6%

Marek

sprzedaż

EMPLOYEE 

EXCELLENCE 

platform

Realizuj twarde cele biznesowe poprzez wielowymiarowe psychologiczne motywowanie.

trees

Krystian

Marketing

person

+36%

Feedback 

udzielony 

Wzrost 

zaangażowania 

zespołu 

Monika

HR

person

+9%

Diagram

Sprytne

rozwiązanie

Grow Uperion to rozwiązanie na złożone problemy w organizacjach, których główną przyczyną jest niskie zaangażowanie pracowników.

Jak dowodzą badania, m.in. McKinsey, Gallup czy badaczy z Harvard i Purdue University, to wcale nie pieniądze motywują najsilniej. Najbardziej motywuje to, co jest zarazem najczęściej zaniedbywane w organizacjach. Poczucie wsparcia społecznego, regularne, niemal codzienne dostrzeganie czy pochwała to waluta zdecydowanie bardziej trwała i efektywna.

Metodologia

Grow Uperion to prosty koncept, który łączy w sobie wiele różnych metodyk, narzędzi i badań naukowych z dziedzin psychologii biznesu, antropologii i mechanizmów socjotechnicznych.

upublicznienie sukcesów w skali mikro i makro
minimalizacja czynnika syzyfowego
mikropigułki wiedzy
realne KPI biznesowe
lejki motywacyjne
Współpraca, a nie rywalizacja
Psychologia motywowania
Prosta, czytelna wizualizacja

Zapytaj nas, jakie metodyki wybrać dla siebie i wyceń swój projekt

Jakie

wyzwania 

wspiera?

Feature icon

Indywidualne wyzwania każdej organizacji

Dzięki elastycznemu dostosowaniu mechanik psychologicznych

Feature icon

Employee advocacy

Wdrożenie i krzewienie wartości firmy i marki

Feature icon

Kształtowanie kultury feedbacku

Nauka feedbackowania i wdrożenia wiedzy w życie

Feature icon

Szybsze wdrażanie zmian

Poczucie celu, współpraca i motywacja zespołowa

Feature icon

Lepsza analityka zarządcza, managerska, HR

Wizualizacja danych ułatwiająca ich zrozumienie

Feature icon

Zmniejszenie rotacji kadr

Efektywny onboarding i zarządzanie oczekiwaniami pracowników

Feature icon

Szybkie i efektywne szkolenia

Platforma jako grywalizacyjna nakładka na nieangażujące, nieprzyjazne w formie treści edukacyjne

Feature icon

Realizacja trudnych celów biznesowych

Podzielenie celu na etapy, wizualizacja sukcesu i zaangażowania

Zacznijmy wspólnie wspierać wyzwania Twoich pracowników!

Jak to działa

Prosta i uniwersalna symbolika rosnącego obiektu, na przykład drzewa.

Każdy pracownik posiada swoje drzewo osiągnięć. Dobierz reguły, czynniki i KPI, które wpływają na zmianę jego stanu.

Feature icon

Wzrost drzewa

Drzewo rośnie lub usycha w zależności od działań pracownika.

Feature icon

Rozrost

Dzięki poszerzaniu kompetencji lub realizacji zadań dodatkowych

Feature icon

Owoce

Po realizacji wybranych KPI

Feature icon

Żywotność

Po przekroczeniu deadline’u lub innym zaniedbaniu drzewo może uschnąć.

tree

Dlaczego 

to jest skuteczne?

1
Personalizacja kontaktu: inteligentne scenariusze dla każdego pracownika, wykorzystujące dobrze stymulujące go kanały i komunikaty we właściwym momencie
2
Daje poczucie sensu, dostrzeżenia i wsparcia społecznego - nawet mały sukces jest widoczny natychmiast
3
Możliwość szybkiej poprawy wyników - sukces jest na wyciągnięcie ręki
4
Narracyjna forma - ludzki mózg kocha historie
5
Zabiera mało czasu, zamieniając obowiązek w rozrywkę
6
Lekka, przyjazna forma i twarde cele podzielone na małe etapy
7
Daje możliwość częstego feedbacku

Dlaczego warto

Firmy, w których pracują zaangażowani pracownicy, osiągają wzrost sprzedaży o 37%, a produktywności o 31%.

Shawn Achor, "The Happiness Advantage”

Więcej:

 • Efektów widocznych od razu
 • Talentów w zespole
 • Otwartego i konstruktywnego feedbacku
 • Zrealizowanych celów
 • Przyswojonej wiedzy
 • Motywacji do realizacji wspólnych celów
 • Rozumienia EVP

Mniej:

 • Niezrealizowanych celów
 • Ryzyka nietrafionych, długofalowych projektów
 • Nietrafionych wydatków
 • Problemów i konfliktów
 • Wydatków na nagrody finansowe
 • Rotacji kadr, a zwłaszcza talentów
Feature icon

Integracja z innymi systemami

Grow Uperion nie wypiera innych platform HR czy sales

Feature icon

Elastyczność

Dostosowanie reguł, motywatorów i wizualizacji do konkretnej branży lub firmy

Feature icon

Skalowalność

Od 10 do 1000+ pracowników

Feature icon

Dane z wielu źródeł

Weryfikuj i wizualizuj wiele KPI równocześnie

Referencje klientów

organization-logo
backgorund

Pracownicy z 7 rynków Unilever musieli przeszkolić się z dodatkowego, niezwiązanego z ich codziennymi obowiązkami, zakresu wiedzy. Praca zespołu własnego przez dłuższy czas przynosiła efekt w postaci ok 20% zaangażowania pracowników i przystąpienia przez nich do szkolenia. Po wdrożeniu metodologii i platformy Grow Uperion, w wyznaczonym czasie pełną ścieżkę szkoleniową zrealizowało 85% zarejestrowanych userów, przyswajając określone treści i nieźle się przy tym bawiąc

Grow Uperion to bardzo ciekawy koncept głównie ze względu na samoobsługowość platformy. Mechaniki angażujące są tak efektywne, że pracownicy sami korzystają z platformy i realizują wyznaczone im cele, motywując się do tego nawet w ramach szerszych struktur – zespołów, krajów i regionów.

author-avatar

Maciej Lasoń

Head Of Communications East Europe, Unilever

organization-logo
backgorund
organization-logo
backgorund

Dział sprzedaży potrzebował zachęcić swoich handlowców do rozszerzenia spektrum zainteresowania poza to, które generowało największe premie. Wdrożenie Grow Uperion obudowane odpowiednim komunikatem na wesoło poskutkowało tym, że ponad połowa handlowców zrealizowała kwartalne targety poniżej 6 tygodni i to w „ogórkowym” sezonie wakacyjnym.

Bardzo czytelna i angażującą forma została połączona z operowaniem na realnych KPI biznesowych. W aktywacji udało się zmieścić kilka poziomów motywujących handlowców i ich kierowników - zarówno indywidualnie jak i zespołowo.

organization-logo
backgorund
trees
person

Pracownik

w Twojej firmie

Znajdźmy Uperiony

w Twoim zespole

trees

Pracownik

w Twojej firmie

person